الـف سـی آر ام
مدیریت ارتباط با مشتریان ابری
تفکر انتقادی

تفکر انتقادی چیست

تفکر انتقادی یکی از مهمترین ویژگی‌های فردی است که باعث می‌شود فرد بتواند به‌صورت بازدیدگاهی و قابل قبول فکر کند و نتایج با اختلاف بررسی کند. تفکر انتقادی در مقابل تفکر خطی و تکراری قرار دارد که فرد را تنها به تکرار فکری و عملیاتی برای رسیدن به نتیجه‌ای که تکراری بر آن تسلط پیدا کرده ، تشویق می‌کند. با داشتن تفکر انتقادی فرد می‌تواند بهره‌وری بیشتری در زندگی داشته باشد و مشکلات را به‌صورت اثربخش برطرف کند.
فهرست مطلب
موضوعات این مقاله

تفکر انتقادی یکی از مهمترین ویژگی‌های فردی است که باعث می‌شود فرد بتواند به‌صورت بازدیدگاهی و قابل قبول فکر کند و نتایج با اختلاف بررسی کند. تفکر انتقادی در مقابل تفکر خطی و تکراری قرار دارد که فرد را تنها به تکرار فکری و عملیاتی برای رسیدن به نتیجه‌ای که تکراری بر آن تسلط پیدا کرده ، تشویق می‌کند. با داشتن تفکر انتقادی فرد می‌تواند بهره‌وری بیشتری در زندگی داشته باشد و مشکلات را به‌صورت اثربخش برطرف کند.

تفکر انتقادی به‌معنای بررسی مثبت و منفی هرچیزی است و جستجوی دلایل و ارزیابی آن‌ برای به‌دست آوردن نتیجه‌ای متوازن است. با توجه به اینکه تفکر انتقادی به دنبال داشتن بررسی میلجویت چیزی است، یافتن خطاها و نقاط ضعف در فرآیندهای مختلف هستند. تفکر انتقادی به فرد اجازه می‌دهد تا با درک بهتر موضوع، قابلیت پردازش اطلاعاتی بالاتری را داشته باشد و توانایی بررسی علائم ورودی به دست آمده در پروسه اندازه‌گیری و ارزیابی داشته باشد.

تفکر انتقادی از اهمیت زیادی برخوردار است. فهم درستی از چگونگی پردازش اطلاعات و توجه به جزییات تر، دانش فرد را در زمینه‌های مختلف افزایش می‌دهد. با مهارت در تفکر انتقادی، فرد می‌تواند بهترین تصمیمات را در موضوعات مختلف بگیرد و با مهارت در سنجش‌های انتقال بدون خطر به نتیجه‌ای دقیق دست‌پیدا کند.

برای داشتن تفکر انتقادی باید از دید پُلبرش رویکردی تحلیلی داشته باشید و حواس پرتی نکنید. از روش‌های مختلفی مانند بحث گروهی، کتاب‌خوانی و ممارسه‌آگاهی برای تقویت تفکر انتقادی استفاده نمایید. با مداوم در انجام تحلیل و بررسی اطلاعات، می‌توانید به‌درستی و به‌صورت بازدیدگاهی به موضوع موردنظر نگریسته و نتیجه بهتری از آن بگیرید.

همچنین، فردی که تفکر انتقادی خوبی دارد، باید مورد توجه واقعی قرار بگیرد و به‌صورت قابل‌پیش‌بینی و بسیار قوی به هر نوع تغییری پاسخ دهد، بنابراین باید به تکرار دیدگاه‌های مختلف و تنوع در پژوهش می‌پردازید تا به‌راحتی بتوانید در هر موقعیتی به نتایجی بازدیدگاهی‌تر نیز دست پیدا کنید.

تفکر انتقادی یکی از راهکارهای اولیه در برابر تصمیمات شبه یا نادرست است و می‌تواند باعث تفکر ضعیف و فراری شود. هرچند اینکه برخی ممکن است بگویند که مفهوم تفکر انتقادی در برابر «استادچه» به‌دلیل ابهامات فراتر از حد بروز کرده‌است. بنابراین، می‌توان با ارتقاء تفکر انتقادی خود، به سادگی به سمت انتخاب گزینه‌های بهتر و فراتر از حد، پیشرفت کرد.

بسیاری از 결وِ نادرست در تصمیم گیری، به دلیل عدم توانایی در تفکر پویا، نقطه نظرات مختلف یا عدم تحلیل درست از ورودی‌های مختلف و ضعف در تشخیص زمان یا میزان نیاز به رسیدگی رخ می‌دهد. با داشتن تفکر انتقادی، فرد می‌تواند با بهره‌وری بیشتری برای تحلیل و بررسی، به تصمیمات صحیح دست پیدا کند.

همان‌طورکه در همه‌ی روابط، در تفکر انتقادی نیز وجود داشتن شیوه برخورد، تأثیر گذار است. برای درک بهتر، فرد باید با جزئیات کاملاً آشنا باشد و در بررسی نتایج به فکر پیچیده‌تری فرو رود. بهره‌وری فرد در بازدید از موضوعات مختلف به کمک تفکر انتقادی، به‌صورت قابل توجهی بالاتر می‌رود.

از طریق تفکر انتقادی، فرد می‌تواند به شکل منطقی و خوب، به سوالات تحلیلی و پیچیده پاسخ دهد، به تحلیل قدرتمند، بازدیدگاه دقیق و بررسی دقیق از موضوعات پرداخته و به تصمیمات خود ادامه دهد.

در پایان، برای داشتن تفکر انتقادی لازم است تا فرد به تربیت خودمان روی دهد. باید به تمرین، جدیت و تمرکز ذهنی ادامه دهید. به تحلیل صادقانه از هر طرف موضوع پرداخته و به هر نتیجه‌ای که به‌دست آوردید، احتمالاً برای کاربردهای بیشتری در آینده نیاز داشته باشید. در نتیجه با تفکر پویا و انتقادی به‌کمک اطلاعات به‌دست آمده، به بهبود کارها و ارتباطات خود بپردازید.

دریافت مشاوره سریع
ما را دنبال کنید !
آخرین مطالب بلاگ