الـف سـی آر ام
مدیریت ارتباط با مشتریان ابری

تفاوت های رهبر در برابر مدیر

فهرست مطلب
موضوعات این مقاله

هر سازمانی نیازمند یک رهبر قوی است تا بتواند به بهترین شکل ممکن از منابع و پتانسیل هایش استفاده کند. اما بسیاری از مردم بین رهبر و مدیر تفاوت زیادی نمی بینند. در واقع، این دو نقش بسیار متفاوت هستند و می توانند به راحتی با یکدیگر اشتباه گرفته شوند. در این مقاله تفاوت های اساسی بین نقش رهبر و مدیر شرح داده شده است.

اولین تفاوت بین رهبر و مدیر این است که رهبران یک موجودیت اجتماعی هستند که به عنوان نماد سازمانی درک می شوند. از طرفی، مدیران تمایل دارند تا روی آنچه در دستانشان است تمرکز کنند و از اختیارات ساختاری که برایشان تعریف شده است، استفاده کنند.

دومین تفاوت بین رهبر و مدیر این است که رهبران نهایتا تعهد خود را برای بهبود کل سازمان اعلام می کنند، در حالی که مدیران فقط برای انجام وظایف خود تعهد دارند. رهبران متمرکز بر هدف های بلند مدت سازمان هستند و مسئول هدایت و ارتقای کل فرایند هستند. اما، مدیران معمولاً نیازی به هدایت کل فرایند ندارند و تمرکزشان فقط روی انجام وظایف و ماموریت های خود است.

سومین تفاوت در خصوص رهبر و مدیر، این است که رهبران همیشه متمایل به حرکت به سمت تغییر و جستجوی بهترین راهکارها هستند. برعکس، اغلب مدیران از آنچه که در دستانشان است راضی هستند و نمی کوشند برای بهبود وضعیت.

چهارمین تفاوت بین رهبر و مدیر این است که رهبران به ندرت از راهکارهای منفی استفاده می کنند. آنها تلاش می کنند تا با ارائه ایده هایی مثبت، مسیری روشن برای افرادی که در زیر نظرشان هستند، ایجاد کنند. از طرفی، مدیران می توانند برای تحریک افراد از ادماج فرماندهی و کنترل نیز استفاده کنند.

پنجمین تفاوت بین رهبر و مدیر این است که رهبران به دنبال اثرات موثر بر سازمان هستند. آنها همیشه می خواهند بیشتر از آنچه رسیده اند بدست آورند، در حالی که مدیران ممکن است تمایل داشته باشند کمترین هزینه و این بدهکاری را اداره کنند.

ششمین تفاوت درباره رهبری و مدیریت، این است که رهبران بهبود و توسعه بشر، به عنوان یک اولویت برتر، در مرکز توجه خود قرار می دهند. این رویکرد سهل انگارانه مدیران، به جای بشریت گرایی، هزینه های فردی برای عملکرد مناسب خواهد داشت.

هفتمین تفاوت در خصوص رهبر و مدیر، این است که رهبران دانش و تجربیات خود را برای ارتقای دیگران به کار می گیرند. برعکس، مدیران معمولاً تلاش می کنند تا دقیقاً همان چیزی را که در گذشته اجرا شده است، به کار بگیرند.

هشتمین تفاوت درباره رهبری و مدیریت، این است که رهبران به تعامل و توسعه روابط فردی توجه می کنند. آنها معمولاً در جستجوی فرصت های پر سود برای همکاری و همفکری با دیگران هستند. اما مدیران معمولاً به منظور انجام وظایف، با افراد در ارتباط هستند.

نهمین تفاوت در خصوص رهبری و مدیریت، این است که رهبران به موضوعات اخلاقی و عدالت اجتماعی توجه دارند. آنها همیشه دوست دارند تا خویشتن کمک کنند و با دیگران همدردی کنند. اما مدیران معمولاً فقط به اجرای قانون و رسیدگی به شکایات علاقه مند هستند.

دهمین تفاوت در خصوص رهبری و مدیریت، این است که رهبران به نقش های خود در خلق ارزش برای مشتریان، مشارکت کنندگان، کارکنان، سهامداران و جامعه توجه دارند. به عنوان مثال، آنها به حرکت به سمت یک دنیای بهتر و بهره وری بیشتر، با تحقق هدف سازمان می پردازند.

یازدهمین تفاوت در خصوص رهبری و مدیریت، این است که رهبران برای موفقیت به تیم های کاریشان اعتماد دارند، در حالی که مدیران به احکام، قوانین و رویکردهای سازمانی اعتبار می دهند.

دوازدهمین تفاوت در خصوص رهبری و مدیریت، این است که رهبران از بی برنامه گروی خود اجتناب می کنند و به برنامه ریزی استراتژیک توجه می کنند، در حالی که مدیران به برنامه ریزی تاکتیکی علاقه مند هستند.

سیزدهمین تفاوت در خصوص رهبری و مدیریت، این است که رهبران به نقش مردم در تعهد به استراتژی و اهداف مشترک، توجه می کنند. اما مدیران بیشتر به تعهد به یکپارچگی سازمانی توجه دارند.

چهاردهمین تفاوت در خصوص رهبری و مدیریت، این است که رهبران به دیانت، اراده نفسانی، و روحیه توجه دارند، در حالی که مدیران به توانایی های فنی و مغزی علاقه مند هستند.

پانزدهمین تفاوت در خصوص رهبری و مدیریت، این است که رهبران به دیدگاه های بلند مدت، توجه دارند. آنها معتقد به پیشگیری از مسائل هستند و با توجه به روابط بین تمام اعضای سازمان، به حل مسئله می پردازند. در حالی که مدیران به دیدگاه های کوتاه مدت علاقه مند هستند.

شانزدهمین تفاوت در خصوص رهبری و مدیریت، این است که رهبران به الهام بخشی، تشویق و تحریک اعضای تیم خود برای انجام وظایف خود، توجه می کنند. اما مدیران انتظار دارند تا اعضای تیم آنچه را که برایشان تعریف شده را انجام دهند.

هفدهمین تفاوت در خصوص رهبری و مدیریت، این است که رهبران به بررسی اثرات حوزه خود و اثرات آن بر جامعه و اجتماع، توجه دارند. در حالی که مدیران فقط به بررسی اثرات درون سازمان اعتقاد دارند.

هجدهمین تفاوت در خصوص رهبری و مدیریت، این است که رهبران به انگیزش، به رسیدن به هدف هایی به کمک هم سعی می کنند. اما مدیران تمایل دارند به بهره برداری از منابعی که به آنها تعریف شده است، علاقه مند هستند.

نوزدهمین تفاوت در خصوص رهبری و مدیریت، این است که رهبران به دامنه فعالیت های خود توجه می کنند و برای بررسی مسائل، هوش خود را تحریک می کنند. اما مدیران به ایجاد مجموعه ای از قواعد و رویکردها تمایل دارند.

بیستمین تفاوت در خصوص رهبری و مدیریت، این است که رهبران به تمرکز بر کیفیت و ارزش، توجه می کنند. آنها معتقدند که برای ایجاد یک بهترین محصول یا خدمات، بهترین کیفیت خواستار هستند. اما مدیران بیشتر به تمرکز بر مقرون به صرفه بودن و بهره وری هستند.

بیست و یکمین تفاوت در خصوص رهبری و مدیریت، این است که رهبران به دنبال ساخت و ساز و اثری که برای دیگران مفید باشد هستند. اگرچه، مدیران نیز به ساخت و ساز علاقه مند هستند، اما به احترام برای قوانین و اصول مسئولیت می پردازند.

بیست و دومین تفاوت در خصوص رهبری و مدیریت، این است که رهبران تلاش می کنند برای تعامل و همفکری با دیگران و برای تمامی مردم تلاش می کنند، در حالی که مدیران فقط به اعضای تیم خود توجه دارند.

بیست و سومین تفاوت در خصوص رهبری و مدیریت، این است که رهبران به تعامل و همکاری با دیگران توجه دارند و سعی می کنند به حداکثر ممکن با دیگران کار کنند. اما مدیران اغلب به تناسب منابع و زمان خود پایبند هستند.

بیست و چهارمین تفاوت در خصوص رهبری و مدیریت، این است که رهبران به تعادل احساسات خود و احساسات دیگران توجه دارند و بهترین راه و روش برای رسیدن به اهداف را پیدا می کنند. اما مدیران ممکن است احساسات دیگران را نادیده بگیرند و برای رسیدن به اهداف، درست یا غلط، اقدام کنند.

بیست و پنجمین تفاوت در خصوص رهبری و مدیریت، این است که رهبران به انعطاف پذیری و آمادگی برای تغییر توجه دارند. آنها همیشه به دنبال استفاده از برتری های خود برای ایجاد تغییراتی جهت بالابردن کیفیت و عملکرد هستند. اما مدیران تمایل به پایبندی به قوانین و بایسته هستند.

دریافت مشاوره سریع
ما را دنبال کنید !
آخرین مطالب بلاگ